S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 Doprava zdarma od 1 000 Kč        Podporujeme EKO          Upřednostňujeme české výrobce                                                                                                      


» Reklamace
Reklamace


Na zboží je poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Podrobné podmínky naleznete níže.

Reklamované zboží nebo zboží, které chcete vrátit, zašlete na adresu:

Kukinek.cz
Hornopolní 933/36
702 00  Ostrava


Formulář pro podání reklamace

Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží

_____________________________________________________________________________________________________

 

Reklamace zásilky poškozené při přepravě 

Balík je zjevně poškozen, případně se známkami vyteklého obsahu (skvrny na krabici):

 • Balík můžete odmítnout před jeho převzetím, s kurýrem sepíšete zápis o škodě a balík je vrácen zpět. Podáte nám o tom neprodleně informaci na e-mail info@kukinek.cz. Pokud převezmete viditelně poškozený balíček, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Balík je zjevně nepoškozen - poškozený výrobek zjistíte, až po otevření balíku:

 • ZÁSILKOVNA: Při výdeji zásilky si ji můžete na výdejním místě zkontrolovat a v případě poškození obsahu zásilky odmítněte její převzetí. Informujte nás prosím, o této skutečnosti na e-mailu info@kukinek.cz. Rovněž nám prosím, zašlete fotografie poškozené zásilky / zboží. Pokud zjistíte poškození vnitřku zásilky až doma, informujte nás o této skutečnosti nejpozději do 2 kalendářních dnů.

 • WEDO / ULOŽENKA: O této skutečnosti nás prosím, informujte nejpozději do 2 kalendářních dnů od převzetí zásilky na info@kukinek.cz a zašlete nám fotografie zásilky a poškozeného zboží.

 • ČESKÁ POŠTA: Poškozenou zásilku (její obsah) reklamujte na kterékoliv pobočce České pošty nejpozději do 2 pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Pozdější reklamace nebude uznána. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. 


Upozornění: Pokud byste zaslali reklamaci rozbitého výrobku přímo na doručovací adresu e-shopu kukinek.cz, reklamace by byla zamítnuta, protože byste nepostupovali dle platných obchodních podmínek uveřejněných na www.kukinek.cz.

_____________________________________________________________________________________________________  

VÝROBEK SE VÁM NELÍBÍ, NEPASUJE, NENAPLNIL VAŠE PŘEDSTAVY? MŮŽETE JEJ VRÁTIT VE 14 DENNÍ LHŮTĚ. 

 

Vrácení nebo výměna zboží - odstoupení od kupní smlouvy není reklamace (vadného výrobku). Vracené zboží musí být zabaleno včetně původního obalu.

V rámci vrácení nebo výměny výrobku je potřeba vyplnit náš elektronický formulář, který spolu s dalšími informacemi naleznete ZDE.

_____________________________________________________________________________________________________

KUKINKŮV REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Pravidla reklamace vadných výrobků

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží nemá při převzetí vady.

 • V případě, že dodané zboží má vadu (například nefunkční výrobek, vada materiálu,…), může zákazník požadovat výměnu zboží, odstranění vady a nebo výměnu vadné součásti. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady. V případě poškození zboží vlivem přepravy (poškozený výrobek, například rozbitá váza, prasklá sklenička, poničené rohy obrazů,…) je nutno postupovat dle podmínek uvedených v bodě "Reklamace zásilky poškozené při přepravě". tj. nahlásit reklamaci přepravní společnosti.
 • Prodávající nenese odpovědnost za vady na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým běžným užíváním (nelze reklamovat výrobek, který je opotřeben obvyklým běžným užíváním).
 • Pokud zákazník sám způsobí vadu výrobku (například nesprávným používáním či zacházením s výrobkem), nemá nárok na bezplatné odstranění této vady, případně požadovat slevu.
 • V případě, že si zákazník chce ponechat zboží s vadou (v případě drobných vad toto neplatí) a netrvá na jejím odstranění, může požadovat přiměřenou slevu na toto zboží. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vady, vyměnit vadnou součást nebo zboží opravit. Tyto slevy řeší prodávající vždy s kupujícím individuálně. V tomto případě zaniká nárok na záruční dobu na tuto vadu (zákazník si ponechá zboží s vadou za sníženou cenu = vědomě zákazník kupuje zboží s vadou a bez záruky).
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na dárky, které získal zákazník zdarma (bezplatně). Tyto produkty jsou bez záruky.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Doba pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Pozastavení je až do doby, dokud zákazník (kupující) nedodá prodávajícímu vyžádané podklady.
 • V případě vrácení zboží zákazníkem či poskytnutí slevy z nákupní ceny automaticky vystavujeme dobropis a částku (z vrácené zaplacené/fakturované nákupní ceny) po vyřízení reklamace zašleme VŽDY POUZE převodem na bankovní účet uvedený v reklamačním protokolu.
 • Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena, zákazník dodá podklady o vynaloženém poštovném prodávajícímu) a byly vynaloženy skutečně a účelně. Prodávající proplatí jen efektivně vynaložené náklady na přepravu vadného zboží zpět na adresu prodávajícího, a to dle platných sazebníků české pošty. Proplacení se nevztahuje na různé doplňkové příplatkové služby pro přepravu, které nemají podstatný vliv na doručení zboží zpět prodávajícímu a neefektivně pouze zvyšují náklady na přepravu zboží. V případě vrácení zboží z důvodu vady věci má zákazník také právo na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zasláním zboží zpět prodávajícímu.

  Pro podání reklamace je potřeba vyplnit formulář, který naleznete ZDE.

 

Reklamovanou zásilku neposílejte na dobírku (nebude přijata). Naše reklamační oddělení musí posoudit stav výrobku a zásilky a zahájit reklamační řízení (včetně míry případného opotřebení nebo oprávněnosti vaší reklamace). Není se čeho bát. Nám a našim dodavatelům jde především o spokojenost Vás zákazníků, proto se snažíme reklamaci vyřešit opravdu pečlivě.

_____________________________________________________________________________________________________

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14TI DENNÍ LHŮTĚ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 • V případě, že nebudete spokojeni s výrobkem ze sortimentu kukinek.cz, máte právo jej vrátit / vyměnit bez udání důvodu do 14ti kalendářních dnů od vystavení faktury.
 • Vracené zboží (kompletní balení včetně původního obalu a vyplněného formuláře odstoupení od smlouvy) dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy zpět do e-shopu kukinek.cz. Obal výrobku není předmětem koupě ani součástí zakoupené věci, ale i přesto má e-shop kukinek.cz právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy řešeny individuálně a mohou být požadovány k úhradě po kupujícím. Náklady spojené se zasláním vráceného výrobku zpět do e-shopu kukinek.cz. hradí vždy zákazník (kupující).
 • Jedná-li se o výrobek ze sortimentu kosmetiky a drogerie, tak musí obsahovat alespoň 80 % původního obsahu.
 • Na výrobky řady INTIMWELLNESS a erotických pomůcek poskytujeme plnou záruční dobu 24 měsíců. Záruční doba se vztahuje na kvalitu a funkčnost výrobku.
 • Kupující bere na vědomí, že nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy
  (vrácení rozbaleného zboží) ve 14ti denní lhůtě v případě, že zboží z řady INTIMWELLNESS a dále erotických pomůcek a spodního prádla bude rozbaleno a budou porušeny holografické pečetě na obalu. V tomto případě odstoupení
  od smlouvy (vrácení rozbaleného zboží) není možné, jelikož se jedná o zboží, které neumožňuje jeho vrácení z hygienických důvodů dle §1837 OZ (dochází k nemožnosti použití zboží jinou osobou/jiným kupujícím s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví). Vrátit nelze ani erotické prádlo, spodní prádlo a oblečení, u kterého je předpoklad, že mohlo přijít do kontaktu s intimními partiemi.
 • Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zakoupeným zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 • Výrobky s kódy „DA“, „FC“ a ostatní výrobky ze sortimentu oblečení, spodního prádla a plavek musejí být vráceny včetně všech visaček, v originálním původním obalu a NEPOUŽITY. Zboží si může zákazník vyzkoušet tak, aby nedošlo ke kontaktu zboží s intimními partiemi a nesmí dojít ke zjevnému opotřebení/poškození. Je třeba myslet na náklady, které bude mít e-shop Kukinek.cz spojené s uvedením zboží do původního stavu, které mohou být požadovány k úhradě po kupujícím!) V případě, že zákazník vrací výrobek použitý, znečištěný či jinak znehodnocený a bez originálního původního obalu, ve kterém zboží zakoupil, bude e-shop Kukinek.cz z vrácené zaplacené nákupní ceny odečítat poplatek za opotřebení až do výše 100 % fakturované částky (podle míry opotřebení, znehodnocení nebo poškození výrobku)! Je to z toho důvodu, že takto použité a opotřebené zboží již nelze dále prodávat jako nové.
 • 14ti denní lhůta vrácení zboží se nevztahuje na produkty, které zákazník získal jako dárek zdarma.
 • Peníze za vrácené zboží Vám zašleme VŽDY POUZE na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vrácení zakoupeného zboží, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ODM4NG